• Najlepsze Instalacje Grzewcze i Wentylacyjne dla Twojego Domu
  • Porozmawiaj z ekspertem: +48 601 426 913

Basen w Jaworznie

  • Nazwa projektu Basen Jaworzno
  • Inwestor K.I.G. Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych Sp. z o.o.
  • Kategoria Pompy ciepła / Wentylacja / Ogrzewanie / Odzysk ciepła
  • Data realizacji 2012
  • Czas projektowania 4 miesiące
  • Czas realizacji 4 miesiące
  • Lokalizacja Jaworzno

Historia

Początki historii krytej pływalni w Jaworznie sięgają lat 60 ubiegłego wieku. Wtedy obiekt był jeszcze odkryty, a jego właścicielem była kopalnia Jaworzno. W latach 1970-1980 przebudowano nieckę basenu (50 m długości x 20 m szerokości i 1,4-3,8 m głębokości). Przed trzydziestu laty basen w Jaworznie cieszył się ogromną popularnością. Na pływalnię przyjeżdżali mieszkańcy okolicznych miast. Gdy do obiektu dobudowano dwie zjeżdżalnie, basen przeżywał prawdziwe oblężenie klientów, żądnych wodnych wrażeń.

Kolejne lata transformacji biznesowej spowodowały że właścicielem basenu stał się Południowy Koncern Energetyczny. Jednak PKE i inne podmioty Grupy Tauron sukcesywnie pozbywały się obiektów niezwiązanych bezpośrednio z główną działalnością firmy (w przypadku PKE – z produkcją energii elektrycznej i ciepła). Tauron rozpoczął więc starania, aby basen przejął lokalny samorząd. Urzędnicy byli zdania, że gminy nie stać na inwestycję w zakup i remont obiektu, z uważając jednak jednocześnie, że zamknięcie pływalni byłoby stratą dla miasta.

Zmiany

W roku 2011 nastąpił przełom – pojawił się prywatny inwestor, który postanowił kupić pływalnię. Obiekt wymagał już wtedy gruntownej modernizacji. W jej ramach został poddany unowocześnieniu cały system wentylacji oraz system ogrzewania. Dotychczasowym jedynym źródłem ciepła ciepło systemowe (PEC), które pokrywało zarówno zapotrzebowanie obiektu na ogrzewanie, jak i na ciepłą wodę użytkową.

Pod koniec 2011 SupraTerm został zaproszony do udziału do zaprojektowania i wykonania modernizacji systemu ogrzewania i zapewnienia ciepłej wody. Podstawowym kryterium właściciela obiektu było znaczące ograniczenie kosztów eksploatacji. Aby osiągnąć ten cel, zaprojektowano system oparty na pompach ciepła wykorzystujących  wszystkie dostępne źródła ciepła: grunt, wodę i powietrze.

basen-rozdzielnia

Zakres inwestycji

Dla gruntowej pompy o mocy około 50 kW (Dimplex typ SI50 TE) wykonano odwierty w celu montażu pionowych sond. Dodatkowo zastosowano dwie wysokotemperaturowe pompy ciepła, każdą o mocy 20kW (Dimplex SIH20), pracujące na bazie wody, innowacyjnie odzyskując w ten sposób ciepło z wody popłucznej, służącej do płukania basenu, oraz z wody szarej z pryszniców. Wodne pompy ciepła (SIH20 TE) pracują na potrzeby istniejących zasobników ciepłej wody o łącznej pojemności 6000 litrów. Jako źródło uzupełniające i zapewniające stałe pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodą użytkową, zastosowano dwie powietrzne pompy ciepła (Dimplex La17 TU). Każda z nich pracuje na potrzeby zasobników szczytowych o pojemności 1500 litrów każdy. Proces projektowania i doboru urządzeń z osprzętem zajął około 4 miesięcy. W połowie czerwca 2012 inwestor dokonał zamówienia urządzeń. Realizacja trwała kolejne 4 miesiące, uruchomienie nastąpiło pod koniec października 2012.

Call Now Button