• Najlepsze Instalacje Grzewcze i Wentylacyjne dla Twojego Domu
 • Porozmawiaj z ekspertem: +48 601 426 913

Szkolenia OZE dla firm

Szkolenia OZE dla instalatorów - możemy wyszkolić pracowników Twojej firmy

Wiemy, że dobry lider to taki, który wyznacza kierunki i wspiera innych w dążeniu do doskonałości i w realizacji ich celów biznesowych.
Dlatego będąc jedną z wiodących firm instalacyjnych na rynku śląskim, wiemy, że ciąży na nas wielka odpowiedzialność i już wiele lat temu za jeden z priorytetów obraliśmy dzielenie się wiedzą z naszymi partnerami i z innymi firmami z branży.

Szkolimy z szerokiego zakresu.
Niektórzy powiedzą: “Szaleństwo! Dzielić się wiedzą z konkurencją?!”

My podchodzimy do sprawy inaczej!


Po pierwsze: każdy z nas jest inny, ma inne wymagania i lubi pracować z innymi osobami. Zapytasz kim jest nasz klient? To osoba świadoma wartości, za którą płaci i wymagająca najwyższej jakości realizacji, człowiek otwarty na nowe i niestandardowe rozwiązania w imię zadbania o komfort własnej rodziny oraz o środowisko naturalne. Inne firmy mogą mieć klientow o nieco innych upodobaniach i wymaganiach.


Po drugie: uważamy, że firmy świadczące dobre usługi plus zdrowa konkurencja w branży, to w efekcie lepsza jakość dla klienta, to bardziej wyedukowany rynek i większa świadomość rozwiązań OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Pompy ciepła szkolenia dla instalatorów

Dlatego jako lider proponujemy różnorakie szkolenia dla branży instalacyjnej oraz innych firm zainteresowanych szeroko pojętą tematyką Odnawialnych Źródeł Energii. Poniżej kilka przykładowych tematów

 • ABC pomp ciepła
 • Jak działa pompa ciepła
 • Typy i cena pomp ciepła
 • Współpraca z istniejącym źródłem ciepła
 • Zasady doboru pomp ciepła i wytyczne projektowe oraz montażowe
 • Wykorzystanie pomp ciepła do ogrzewania budynków - przykłady praktyczne
 • Systemy grzewcze, ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe, ścienne i inne typy
 • Systemy wentylacji obiektów mieszkalnych i biurowych
 • Kotłownie z kotłami gazowymi, modernizacje
 • Współpraca pomp ciepła z systemem fotowoltaiki
 • Budynki „zero kosztowe” czyli jakie?
 • Pojęcie nowoczesnego budownictwa (- pojęcie zrównoważonego rozwoju i zielonego budownictwa - dobre praktyki i rozwiązania - krótka informacja na temat samego procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz etapów realizacji )
 • Najnowsze warunki techniczne dla nowo-powstających budynków WT2021 (- ogólnoświatowe trendy w budownictwie mieszkaniowym - ogólne zagadnienia związane z fizyką budynków - ograniczenie i zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla budynków - co to są certyfikaty energetyczne, jak je czytać i po co są wykonywane - budynki o zerowym zapotrzebowaniu na energię - budynki pasywne - budynki o ultra niskim zapotrzebowaniu na ciepło - budynki nisko-energetyczne - zapewnienie komfortu mieszkania i przebywania poprzez ogrzewanie, zapewnienie ciepłej wody, chłodzenie pomieszczeń, skuteczna wentylację - problemy w trakcie realizacji i eksploatacji budynków)
 • Co to jest OZE, Odnawialne Źródła Energii (- światowe trendy w systemach grzewczych - rodzaje pomp ciepła - systemy solarne - kolektory słoneczne - fotowoltaika - pellet i biomasa)
 • Wentylacja mechaniczna z rekuperacją
 • Ciekawe rozwiązania i inne systemy wpływające na obniżenie kosztów eksploatacji np. zintegrowana automatyka budynkowa tzw. inteligentne systemu sterowania np. KNX/EIB
 • Korzyści z wykorzystania nowoczesnych energooszczędnych systemów sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i chłodzenia
Zapraszamy do kontaktu!

  Załącz plik

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. ​Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane tutaj.

  Call Now Button