• Najlepsze Instalacje Grzewcze i Wentylacyjne dla Twojego Domu
  • Porozmawiaj z ekspertem: +48 601 426 913

Zastosowanie pompy solanka – woda, czyli energia z „Matki Ziemi”

Ciepła dla naszego domu możemy również poszukiwać pod ziemią. Zasilany energią z opadów atmosferycznych i promieniowania słonecznego grunt jest olbrzymim zasobnikiem ciepła. Stosując pompy ciepła solanka/woda marki Dimplex mamy możliwość korzystania z tego darmowego źródła energii.

Decydując się na wybór takiego urządzenia należy rozważyć jeden z dwóch systemów: poziome kolektory gruntowe ułożone poniżej strefy przemarzania gruntu lub też pionowe sondy gruntowe. W obydwu przypadkach transport energii zostaje przejęty przez cyrkulujący czynnik nośny, czyli roztwór glikolu zwyczajowo zwany solanką. Jeżeli właściciel nieruchomości posiada wystarczająca powierzchnię do ułożenia rur w ogrodzie, można zastosować kolektory ziemne: rury odporne na ciśnienie, w których krąży solanka – mieszanka wody i środka do ochrony przeciwmrozowej. W celu oszacowania powierzchni potrzebnej do ułożenia obowiązuje następująca zasada: moc grzewcza pompy ciepła (kW) x 40 =powierzchnia w m2. Głębokość ułożenia rur wynosi najczęściej około 1,6 m poniżej powierzchni ziemi. Jeżeli miejsca na działce jest za mało lub zachodzi konieczność dodatkowego chłodzenia, należy wykorzystać nie powierzchnię, a głębokość – za pomocą sond gruntowych. Wtedy, w otworach wiertniczych o głębokości najczęściej do 100 m, zostają umieszczone rury odporne na ciśnienie, w których krąży solanka.

W ofercie firmy Dimplex pojawiła się ostatnio nowa wysokowydajna pompa ciepła w systemie solanka/woda 18TU ze zintegrowanym menadżerem pompy ciepła WPM EconPlus do ustawiania wewnątrz pomieszczeń. Podobnie jak pozostałe modele serii TU, wyróżnia się ona wyjątkowo wysoką efektywnością energetyczną, a tym samym niskimi kosztami eksploatacji. Cel ten osiągnięto dzięki zastosowaniu nowo skonstruowanej sprężarki, dodatkowego wymiennika COP BOOSTER oraz elektronicznego zaworu rozprężnego. Zawór ten cały czas zasila obieg sprężarki w optymalną ilość czynnika chłodniczego. COPBOOSTER stanowi połączenie funkcji ekonomizera i osuszacza, chroniąc w ten sposób sprężarkę przed działaniem płynnego czynnika chłodniczego. Dzięki temu, obieg chłodniczy może pracować na niskim poziomie temperaturowym. Powyższe udoskonalenia przynoszą łącznie ogromny wzrost efektywności. Dowodem na to jest wysoki współczynnik wydajności (COP)wynoszący 4,7 przy B0/W35. Pompę ciepła SI 18TU można też stosować do pasywnego chłodzenia, o ile dolnym źródłem ciepła będą sondy gruntowe. W tym celu, jako wyposażenie dodatkowe, dostępna jest stacja pasywnego chłodzenia. Cicha praca pompy ciepła SI 18TU zapewnia szczególny komfort użytkowania, gdyż swobodnie drgająca płyta podstawy sprężarki z izolacją tłumiącą dźwięki materiałowe gwarantuje bardzo cichą eksploatację pompy. Uniwersalna konstrukcja umożliwia ponadto zastosowanie elastycznych wariantów ustawień, spełniając w ten sposób indywidualne wymogi klienta. 

Call Now Button